فعال شدن l2tp در سرور sv20

منتشر شده در

سرور sv20.zebravpn.com که از چند روز قبل با وی پی ان l2tp دچار اختلال شده بود ، هم اکنون رفع شده

سرور جدید ال تو تی پی

سرور sv20.zebravpn.com که از چند روز قبل با وی پی ان l2tp دچار اختلال شده بود ، هم اکنون رفع شده و می توان با پروتکل l2tp به آن وصل شد

در زبرا وی پی ان اولویت ما عبور شما از فیلترینگ است