بازگشت مجدد کریو ؛ اضافه شدن سرور های جدید

منتشر شده در

بازگشت مجدد کریو ؛ اضافه شدن سرور های جدید

سرور جدید کریو

در حال حاضر در زبرا وی پی ان سرویس کریو به دلیل عدم امنیت کافی این پروتکول و منسوخ شدن ارائه نمیشود.

با سرور آدرس های جدید می توانید همچنان به کریو متصل شوید

ks1.zebravpn.net:7080

ks2.zebravpn.net:7080

ks3.zebravpn.net:7080

ks4.zebravpn.net:7080

ks5.zebravpn.net:7080

ks6.zebravpn.net:7080

سرویس های مناسب تر و جایگزین کریو در برگه زیر گرد آوری شده برای ورود به بخش آموزش کلیک کنید