سرور های کریو و تغییرات جدید

منتشر شده در

سرور های کریو و تغییرات جدید

کریو

در حال حاضر در زبرا وی پی ان سرویس کریو به دلیل عدم امنیت کافی این پروتکول و منسوخ شدن ارائه نمیشود.

با توجه به تغیرات جدید در سیستم اکانتینگ و اختلال به وجود آمده در سرویس کریو از این پس برای اتصال به سرور های کریو با توجه به نوع اکانت خریداری شده می توانید یه سرویس کریو وصل شوید.

سرور اکانت های یک ماهه

ks1.zebravpn.net:7080

ks2.zebravpn.net:7080

سرور اکانت های تست و اکانت های دوماهه ،‌سه ماهه ، شش ماهه

ks3.zebravpn.net:7080 ks4.zebravpn.net:7080

ks5.zebravpn.net:7080

ks6.zebravpn.net:7080

سرویس های مناسب تر و جایگزین کریو در برگه زیر گرد آوری شده برای ورود به بخش آموزش کلیک کنید