باز شدن مجددا اوپن وی پی ان

منتشر شده در

باز شدن مجددا اوپن وی پی ان

the step of open_zebravpn-1024x750

اتصال با وی پی ان کریو در  بعضی دیگر از ای اس پی ها یا قطعی همراه است  ، امکان اتصال به اوپن وی پی ان udp وجود دارد.