این بار فیلتر شدن سرور آدرس ها

منتشر شده در

این بار فیلتر شدن سرور آدرس ها

the step of filter_zebravpn-1024x706

سلام

متاسفانه از چند روز گدشته اکثر سرور آدرس های سایت در ایران فیلتر شدند و کاربران قادر به اتصال نبودند

برای حل این مشکل ما سرور آدرس ها و دامنه سایت برای اتصال به سرور ها را تغییر دادیم

دریافت جدیدترین آدرس ها