اختلال در سرور اکانتینگ سایت authentication failed

منتشر شده در

اختلال در سرور اکانتینگ سایت authentication failed

  the step of failed_zebravpn-1024x647

1:34:57 AM Thursday, January 14, 2016

سرور اکانتینگ سایت از چند ساعت گذشته جهت ارتقاع سخت افزاری خاموش شده  و اتصال به سرور ها امکان پزیر نیست