سرور های جدید سیسکو سرعت و امنیت بیشتر

منتشر شده در

سرور های جدید سیسکو سرعت و امنیت بیشتر

the step of new_servers-1024x821

سرور های جدید سیسکو انی کانکت دارای سرتیفیکیت ها معتبر هستند و سرعت و امنیت بیشتری دا نسبت به سرور های قبلی دارند از این پس از این نیم سرور ها می توانید برای اتصال به سرور سیسکو استفاده کنید.

 آدرس سرور

 موقعیت سرور

cisco1.ciscoanyconnect.club

امریکا

cisco2.ciscoanyconnect.club

اتریش

cisco3.ciscoanyconnect.club

 هلند

cisco4.ciscoanyconnect.club

 سویس

cisco5.ciscoanyconnect.club

سوئد