فیلتر شدن سرور آدرس ها

منتشر شده در

فیلتر شدن سرور آدرس ها

فیلتر شدن آدرس سرورها

از ۴۸ ساعت گذشته سرور آدرس های مربوط به کریو و سرویس وی پی ان فیلتر شدند و بسیاری از کاربران قادر به اتصال نمی باشند

برای حل این مشکل ما سرور آدرس ها را تغییر داده ایم و هم اکنون یا سرور آدرس های جدید می توانید به زبرا وی پی ان متصل شوید

آدرس سرور ها