حل مشکل authentication failed

منتشر شده در

حل مشکل authentication failed

the step of authentication_zebravpn-1024x978

4:00  Date:     Saturday 16 January 2016

مشکل ارور  authentication failed ی که در هنگام اتصال وجود داشت برطرف شده و مجددا اتصال به سرویس ها برای تمامی کاربران امکان پذیر است

دلیل مشکل ناپایداری شبکه دیتاسنتر سرور اکانتینگ بود که به سرور بهتر با تکنولژی کلود برای آپتایم و پایداری بیشتر منتقل شد