فیلتر شدن سرور آدرس های Openvpn

منتشر شده در

فیلتر شدن سرور آدرس های Openvpn از ۳ روز گدشته کلیه سرور آدرس های اوپن وی پی ان سایت فیلتر شده بودند برای حل این مشکل ما همه سرور آدرس ها را تغییر داده ایم برای بروزرسانی فایل کانکشن اوپن وی پی ان UDP-TCP می توانید فایل کانکشن را مجددا دانلود کرده و در نرم افزار اوپن وی پی ان خود ایمپورت کنید.

openvpn

فیلتر شدن سرور آدرس های Openvpn

از ۳ روز گذشته کلیه سرور آدرس های اوپن وی پی ان سایت فیلتر شده بودند برای حل این مشکل ما همه سرور آدرس ها را تغییر داده ایم برای بروزرسانی فایل کانکشن اوپن وی پی ان UDP-TCP می توانید فایل کانکشن را مجددا دانلود کرده و در نرم افزار اوپن وی پی ان خود ایمپورت کنید.

دانلود فایل های کانفینگ اوپن وی پی ان