مشکل قطع شدن تلگرام

منتشر شده در

مشکل قطع شدن تلگرام

این خبر برای چند روز قبل است (یکشنبه ۹ اردیبهشت) در حال حاظر ( سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۷ ) تلگرام در ایران مسدود شده است

مشکل قطع شدن تلگرام گفته خودشون قطع شدن برق هست

تویتر تلگرام

https://twitter.com/telegram/status/990474364108894209

the step of telegram-outofaccess-1024x649

در در آخرین توییت

the step of telegram-power-holland-datacenter-1024x236