اختلال در اینترنت در ایران

منتشر شده در

اختلال در اینترنت در ایران

netblock report on iran internet shot down

در طی ۴۸ ساعت گذشته امکان اتصال به اینترنت تقریبا برای همه کاربران ایرانی محدود شده است به گونه ای که حتی امکان دسترسی به ایمیل خود را هم ندارند در این شرایط امکان اتصال به وی پی ان امن تقریبا غیر ممکن است.

بر اساس گذارش نت بلاک  ۹۵ درصد اینترنت در ایران از دسترس خارج شده است.