آدرس سرور های جدید

در حال حاضر امکان اتصال به وی پی ان با 27 سرور در 17 سرور مختلف امکان پزیر است برای دریافت آدرس سرو…