حذف تبلیغات بد افزار های اینترنتی

تبلیغات گوگل حذف شد! با اتصال به یکی از سرویس های وی پی ان cisco anyconnect , ikev2 یا openvpn علاو…