آموزش راه اندازی کریو

چرا کریو ؟! از آنجایی که کریو به عنوان مهمترین نرم افزار های فایروال و مدیریت پهنایی باند به حساب م…