ایران همچنان در لیست آخر

ایران همچنان در لیست آخر فریدم هاوس ، نهادی که آزادی‌های مدنی در جهان را رصد می‌کند، در تازه‌ترین گ…