حذف وی پی ان pptp در محصولات اپل

حذف وی پی ان pptp در محصولات اپل با توجه به این که تعدادی از آسیب پذیری های امنیتی در این پروتکل ار…