برنامه‌هایه مخرب در Google Play

اپ های مخرب موجود در اپ‌استور گوگل میتوانند دستگاه شما را هک کنند! فروشگاه Google Play به عنوان یکی…