اینترنت و VPN وی پی ان

وقتی به اینترنت متصل میشوید چه اتفاقی میافتد؟! هنگامی که به اینترنت متصل میشوید و آیکون 4g یا LTE د…