آموزش راه اندازی کریو

[] چرا کریو ؟! از آنجایی که کریو به عنوان مهمترین نرم افزار های فایروال و مدیریت پهنایی باند به حسا…