سرور جدید ikev2 از لوکیشن امریکا اضافه شد

ikev2 از لوکیشن امریکا سرور جدید ikev2 از لوکیشن امریکا به لیست سرور های زبرا وی پی ان اضافه شد برا…