چرا Tunnelblick ؟

بیشتر وی پی ان های تجاری برنامه های اختصاصی برای سیستم عامل مک را ارائه می دهند، پس چرا باید از Tun…