پروتکل openvpn

1

OpenVPN

openvpn یک وی پی ان مناسب است که کتابخانه OpenSSL محبوب را برای ارائه قابلیت های VPN به طیف گسترده …