IKEv2

IKEv2 پروتکلی است که برای بهبود امنیت IPsec ایجاد شده است. پروتکل IKEv2 یک پروتکل امنیتی است که برا…

آموزش راه اندازی Ikev2 در ویندوز

آموزش راه اندازی Ikev2 در سیستم عامل ویندوز 10 در این آموزش سعی در راه اندازی ikev2 در سیستم عامل و…