افزونه WebRTC و امنیت

WebRTC چیست و چرا باید آن را غیرفعال کنیم WebRTC تکنولوژی هست که در اکثر مرورگرها پیاده سازی شده اس…