L2TP VPN

1

l2TP وی پی ان

L2TP / IPsec ترکیبی استاندارد از پروتکل تونل لایه 2 (L2TP) و امنیت پروتکل اینترنت (IPsec) است. IPse…